HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Welkom
Profiel van ons bedrijf
Visie
Evaluatie PremiePensioenInstellingen (PPI) mei 2014
Pensioen-up-to-Date
Spitsuurlezingen
Actuariele gelijkwaardigheid en dispensatie, goedkoop en snel!
Publicaties in de vaktijdschriften
Themawebsites
VacaturesWelkom

Spitsuurlezingen

Op woensdag 12 april te Amersfoort en op donderdag 13 april te Dordrecht organiseren we weer Spitsuurlezingen. Tijdens deze interactieve, inhoudelijke sessies in groepen van max. 25 deelnemers staan wij onder meer uitgebreid stil bij de praktische implicaties en de adviesissues van de Wet "uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen". Maar ook aan de opkomst van het Algemeen Pensioenfonds (APF). Een actualiteit die wellicht voor uw kantoor erg dichtbij komt nu het pensioenfonds voor de Accountancy naar verwachting per 1 juli 2017 wordt ontbonden en een deel van de opgebouwde pensioenen wordt overgedragen naar een APF. Maar wat doet u dan met de nieuwe pensioenregeling vanaf 1 juli 2017?

Spitsuurlezingen zijn bedoeld voor accountants en fiscalisten zonder een Wft pensioenvergunning.

Klik hier voor meer informatie.Marktrentetool RJ Uiting 2014-04 beschikbaar

Op grond van RJ Uiting 2014-04 moet met ingang van 2014 de pensioenvoorziening van de DGA gewaardeerd worden op grond van ťchte commerciŽle grondslagen. Een van de belangrijkste parameters is daarbij de (resterende) uitstelduur afhankelijke marktrente van hoogwaardige bedrijfsobligaties. We hebben voor geÔnteresseerden een tool beschikbaar waarmee u eenvoudig deze marktrente kunt vaststellen. Online. De demo vindt u hier.

Uw gebruikersnaam en wachtwoord? demorente 

Informatie en bestellen? Stuur ons een mail of bel!

Actuariele gelijkwaardigheid en dispensatie, goed, snel en tot 50% goedkoper

U hebt of u wilt dispensatie voor een eigen pensioenregeling? Dan vraagt het bedrijfstakpensioenfonds dat voor uw branche verplicht is gesteld u aan te tonen dat uw pensioenregeling ten minste actuarieel gelijkwaardig is aan de regeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Wij zijn u graag van dienst bij het uitvoeren van een actuariŽle gelijkwaardigheidstoets of het opstellen van een verklaring van actuariŽle gelijkwaardigheid voor uw gedispenseerde pensioenregeling. Klik hier voor meer informatie en maak direct een prijsopgave. Of ga naar onze thema website www.gelijkwaardigheidstoets.nl.


IFRS berekening: goed, snel en tot 50% goedkoper

De waardering van uw pensioenregeling volgens IFRS of andere internationale boekhoudregels is meestal kostbaar en tijdrovend. De benodigde gespecialiseerde kennis is schaars en volgens de economische principes dus duur. Zo was het tot nu toe. Maar bij LNBB actuarissen + pensioenconsultants is dat anders. Wij kunnen bogen op ruime ervaring in het maken van pensioenberekeningen volgens IAS, FAS of andere boekhoudstandaarden. Voor zowel Nederlandse ondernemingen als ondernemingen die onderdeel uitmaken van een internationale organisatie. Klik hier om direct een prijsopgave te krijgen. Of stuur een e-mail en wij nemen contact met u op. Of bel met Roel Nass.

Blog

Voor actualiteiten op het gebied van het pensioen van de DGA onderhoudt LNBB een blog.

Nieuwsbrief

LNBB actuarissen + pensioenconsultants geeft periodiek een elektronische nieuwsbrief uit. Via onderstaande link kunt u zich hiervoor inschrijven.


Aanmelden