HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Welkom
Profiel van ons bedrijf
Visie
Evaluatie PremiePensioenInstellingen (PPI) mei 2014
Pensioen-up-to-Date
Spitsuurlezingen
Actuariele gelijkwaardigheid en dispensatie, goedkoop en snel!
Publicaties in de vaktijdschriften
Themawebsites
VacaturesWelkom

Spitsuurlezingen

Graag nodigen wij u uit voor ťťn van onze komende Spitsuurlezingen op woensdag 11 april of op woensdag 18 april aanstaande. Zoals u van ons gewend bent praten wij u bij over onderwerpen die uw praktijk raken. Tijdens deze lezing zullen we onder meer de verdieping zoeken  in enkele echtscheidingscasussen in relatie tot de uitfasering van het in eigen beheer gehouden pensioen. Daarbij komt onder meer de partnercompensatie en het toekennen van een aanspraak op een oudedagsverplichting (ODV) aan de ex-partner aan de orde. Tevens vertellen wij u alles over de flexibele aanwending van de ODV, zoals de afstortingsmogelijkheid in een lijfrente en over de uitfaseringsissues van het eigen beheer pensioen van de in het buitenland wonende DGA. We eindigen de lezing met enkele pensioenactualiteiten. 

Programma

  1. Pensioen in eigen beheer, echtscheiding, uitfasering en partnercompensatie door Kees Beishuizen
  2. Afstorting ODV in een bancaire lijfrente door Kees Beishuizen 
  3. Uitfasering en de in het buitenland wonende DGA door Kees Beishuizen 
  4. Pensioenactualiteiten door Jack Borremans

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt Ä 190,- exclusief BTW.

Ontvangst vanaf 15.30 uur | Aanvang lezing 16.00 uur | Einde lezing 19.00 uur 
Tijdens de lezing wordt in de pauze voor een broodjesmaaltijd met warme snack gezorgd, na afloop is er een borrel.

Klik hier voor meer informatie over onze Spitsuurlezingen.Marktrentetool RJ Uiting 2014-04 beschikbaar

Op grond van RJ Uiting 2014-04 moet met ingang van 2014 de pensioenvoorziening van de DGA gewaardeerd worden op grond van ťchte commerciŽle grondslagen. Een van de belangrijkste parameters is daarbij de (resterende) uitstelduur afhankelijke marktrente van hoogwaardige bedrijfsobligaties. We hebben voor geÔnteresseerden een tool beschikbaar waarmee u eenvoudig deze marktrente kunt vaststellen. Online. De demo vindt u hier.

Uw gebruikersnaam en wachtwoord? demorente 

Informatie en bestellen? Stuur ons een mail of bel!

Actuariele gelijkwaardigheid en dispensatie, goed, snel en tot 50% goedkoper

U hebt of u wilt dispensatie voor een eigen pensioenregeling? Dan vraagt het bedrijfstakpensioenfonds dat voor uw branche verplicht is gesteld u aan te tonen dat uw pensioenregeling ten minste actuarieel gelijkwaardig is aan de regeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Wij zijn u graag van dienst bij het uitvoeren van een actuariŽle gelijkwaardigheidstoets of het opstellen van een verklaring van actuariŽle gelijkwaardigheid voor uw gedispenseerde pensioenregeling. Klik hier voor meer informatie en maak direct een prijsopgave. Of ga naar onze thema website www.gelijkwaardigheidstoets.nl.


IFRS berekening: goed, snel en tot 50% goedkoper

De waardering van uw pensioenregeling volgens IFRS of andere internationale boekhoudregels is meestal kostbaar en tijdrovend. De benodigde gespecialiseerde kennis is schaars en volgens de economische principes dus duur. Zo was het tot nu toe. Maar bij LNBB actuarissen + pensioenconsultants is dat anders. Wij kunnen bogen op ruime ervaring in het maken van pensioenberekeningen volgens IAS, FAS of andere boekhoudstandaarden. Voor zowel Nederlandse ondernemingen als ondernemingen die onderdeel uitmaken van een internationale organisatie. Klik hier om direct een prijsopgave te krijgen. Of stuur een e-mail en wij nemen contact met u op. Of bel met Roel Nass.

Blog

Voor actualiteiten op het gebied van het pensioen van de DGA onderhoudt LNBB een blog.