HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Welkom
Profiel van ons bedrijf
Visie
Evaluatie PremiePensioenInstellingen (PPI) mei 2014
Pensioen-up-to-Date
Spitsuurlezingen
Actuariele gelijkwaardigheid en dispensatie, goedkoop en snel!
Publicaties in de vaktijdschriften
Themawebsites
VacaturesWelkom

Seminar Pensioen-up-to-Date: Pensioen in eigen beheer, hoe ziet de toekomst eruit?


Op maandag 3 oktober 2016 organiseren wij in samenwerking met Wolters Kluwer het najaarsseminar van Pensioen-up-to-Date in Postillion Hotel te Bunnik. Tijdens dit seminar hoort u de ins en outs van de nieuwe pensioenfaciliteit voor uw DGA-relaties en weet u welke impact het overgangsregime voor lopende pensioenregelingen heeft. Staatssecretaris Wiebes heeft per brief (1 juli 2016) de Tweede Kamer geÔnformeerd over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer. Wiebes stelt de volgende drie stappen voor:

 • uitfasering van het huidig systeem: geen nieuwe opbouw meer en;
 • invoeren nieuwe spaarvariant: Ďafstempelingí opgebouwde aanspraken gevolgd door jaarlijkse oprenting of eenmalige afkoop of;
 • eerbiedigende werking: bevriezen van opgebouwde aanspraken.

Het wetsvoorstel "Afschaffing dividendklem pensioen in eigen beheer" dat hierin zal voorzien, wordt op Prinsjesdag ingediend. Het streven van de staatssecretaris is dat de nieuwe regeling per 1 januari 2017 in werking treedt.


Tijdens dit seminar gaan de sprekers op dit seminar, te weten:

 • drs. Kees Beishuizen, vennoot van LNBB actuarissen + pensioenconsultants en uitgever van Pensioen-up-to-Date,
 • mr. Ben Schuurman, voorzitter van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen en eigenaar van Schuurman Fiscale Pensioenopleidingen
 • prof. Tom Loonen, (deeltijd-) Hoogleraar 'Effectiviteit van regelgeving bij beleggingsondernemingen' en directeur Wealth Management services Insinger de Beaufort BNP Paribas Management Services
 • Hans Biesheuvel, voorman van ONL voor ondernemers en voormalig voorzitter van MKB Nederland

onder leiding van dagvoorzitter Michiel Huisman uitgebreid in op de mogelijkheden en gevolgen die het wetsvoorstel heeft voor de DGA.


Daarbij komen (o.a.) de volgende onderwerpen aan de orde:

 • doelstellingen, reikwijdte en inhoud van het wetsvoorstel;
 • gemiste kans of uniek instrument voor fiscale planning?;
 • gevolgen defiscalisering pensioenvermogen met het oog op de pensioenbestemming;
 • relevante aspecten van de zorgplicht en suggesties voor politiek en adviseurs;
 • gevolgen voor de adviespraktijk en ondernemer gericht adviseren.

Marktrentetool RJ Uiting 2014-04 beschikbaar


Op grond van RJ Uiting 2014-04 moet met ingang van 2014 de pensioenvoorziening van de DGA gewaardeerd worden op grond van ťchte commerciŽle grondslagen. Een van de belangrijkste parameters is daarbij de (resterende) uitstelduur afhankelijke marktrente van hoogwaardige bedrijfsobligaties. We hebben voor geÔnteresseerden een tool beschikbaar waarmee u eenvoudig deze marktrente kunt vaststellen. Online. De demo vindt u hier.

Uw gebruikersnaam en wachtwoord? demorente 

Informatie en bestellen? Stuur ons een mail of bel!


Actuariele gelijkwaardigheid en dispensatie, goed, snel en tot 50% goedkoper

U hebt of u wilt dispensatie voor een eigen pensioenregeling? Dan vraagt het bedrijfstakpensioenfonds dat voor uw branche verplicht is gesteld u aan te tonen dat uw pensioenregeling ten minste actuarieel gelijkwaardig is aan de regeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Wij zijn u graag van dienst bij het uitvoeren van een actuariŽle gelijkwaardigheidstoets of het opstellen van een verklaring van actuariŽle gelijkwaardigheid voor uw gedispenseerde pensioenregeling. Klik hier voor meer informatie en maak direct een prijsopgave. Of ga naar onze thema website www.gelijkwaardigheidstoets.nl.

IFRS berekening: goed, snel en tot 50% goedkoper

De waardering van uw pensioenregeling volgens IFRS of andere internationale boekhoudregels is meestal kostbaar en tijdrovend. De benodigde gespecialiseerde kennis is schaars en volgens de economische principes dus duur. Zo was het tot nu toe. Maar bij LNBB actuarissen + pensioenconsultants is dat anders. Wij kunnen bogen op ruime ervaring in het maken van pensioenberekeningen volgens IAS, FAS of andere boekhoudstandaarden. Voor zowel Nederlandse ondernemingen als ondernemingen die onderdeel uitmaken van een internationale organisatie. Klik hier om direct een prijsopgave te krijgen. Of stuur een e-mail en wij nemen contact met u op. Of bel met Roel Nass.

Blog

Voor actualiteiten op het gebied van het pensioen van de DGA onderhoudt LNBB een blog. Nieuwsbrief

LNBB actuarissen + pensioenconsultants geeft periodiek een elektronische nieuwsbrief uit. Via onderstaande link kunt u zich hiervoor inschrijven.

Aanmelden