HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT


Welkom
Profiel van ons bedrijf
Visie
Evaluatie PremiePensioenInstellingen (PPI) mei 2014
Pensioen-up-to-Date
Spitsuurlezingen
Actuariele gelijkwaardigheid en dispensatie, goedkoop en snel!
Publicaties in de vaktijdschriften
Themawebsites
VacaturesWelkom

Spitsuurlezingen


Op woensdag 29 november te Amersfoort en op donderdag 7 december te Dordrecht organiseren wij Spitsuurlezingen.

Tijdens deze interactieve, inhoudelijke sessies in groepen van max. 25 deelnemers staan wij onder andere stil bij de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.Voor de pensioenadvisering aan uw DGA-relaties is 2017 een bewogen jaar. Het is daarom zaak om tot het laatste moment scherp te blijven. De einddatum om nog tegen het fiscaal meest gunstige tarief het pensioen in eigen beheer af te kopen nadert met rasse schreden. Maar behoed uw klanten voor de risicoís die hiermee samenhangen. Voor gedeeltelijk in eigen beheer uitgevoerde pensioenregelingen moeten uw relaties sowieso voor het eind van het jaar een keuze maken. Bovendien is er ook belangrijk nieuws te melden omtrent de fiscale positie van het bijzonder partnerpensioen bij afkoop of omzetting naar een ODV.

Maar er gebeurt veel meer in ons pensioenstelsel. De pensioenleeftijd gaat per 1 januari 2018 naar 68 jaar. Dit treft al uw klanten met een (collectieve) pensioenregeling. Wat moet u weten om op dit traject als sparringpartner voor uw MKB-relatie te kunnen blijven fungeren. Het regeerakkoord schetst een steeds concreter beeld van het nieuwe stelsel. Een stelsel waarover al jarenlang wordt gesproken Ďin de polderí. We praten u hierover bij.

Programma

  1. Ontwikkelingen in het pensioenstelsel, pensioenleeftijd 68 jaar en de plannen van het nieuwe kabinet, wat betekent dit voor het MKB-pensioen? Door Jack Borremans.
  2. Uitfasering Pensioen in eigen beheer, update en aandachtspunten voor de adviespraktijk. Door Kees Beishuizen.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt Ä 190,- exclusief BTW.

Ontvangst vanaf 15.30 uur | Aanvang lezing 16.00 uur | Einde lezing 19.00 uur 
Tijdens de lezing wordt in de pauze voor een broodjesmaaltijd met warme snack gezorgd, na afloop is er een borrel.

Klik hier voor meer informatie over onze Spitsuurlezingen.Marktrentetool RJ Uiting 2014-04 beschikbaar

Op grond van RJ Uiting 2014-04 moet met ingang van 2014 de pensioenvoorziening van de DGA gewaardeerd worden op grond van ťchte commerciŽle grondslagen. Een van de belangrijkste parameters is daarbij de (resterende) uitstelduur afhankelijke marktrente van hoogwaardige bedrijfsobligaties. We hebben voor geÔnteresseerden een tool beschikbaar waarmee u eenvoudig deze marktrente kunt vaststellen. Online. De demo vindt u hier.

Uw gebruikersnaam en wachtwoord? demorente 

Informatie en bestellen? Stuur ons een mail of bel!

Actuariele gelijkwaardigheid en dispensatie, goed, snel en tot 50% goedkoper

U hebt of u wilt dispensatie voor een eigen pensioenregeling? Dan vraagt het bedrijfstakpensioenfonds dat voor uw branche verplicht is gesteld u aan te tonen dat uw pensioenregeling ten minste actuarieel gelijkwaardig is aan de regeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Wij zijn u graag van dienst bij het uitvoeren van een actuariŽle gelijkwaardigheidstoets of het opstellen van een verklaring van actuariŽle gelijkwaardigheid voor uw gedispenseerde pensioenregeling. Klik hier voor meer informatie en maak direct een prijsopgave. Of ga naar onze thema website www.gelijkwaardigheidstoets.nl.


IFRS berekening: goed, snel en tot 50% goedkoper

De waardering van uw pensioenregeling volgens IFRS of andere internationale boekhoudregels is meestal kostbaar en tijdrovend. De benodigde gespecialiseerde kennis is schaars en volgens de economische principes dus duur. Zo was het tot nu toe. Maar bij LNBB actuarissen + pensioenconsultants is dat anders. Wij kunnen bogen op ruime ervaring in het maken van pensioenberekeningen volgens IAS, FAS of andere boekhoudstandaarden. Voor zowel Nederlandse ondernemingen als ondernemingen die onderdeel uitmaken van een internationale organisatie. Klik hier om direct een prijsopgave te krijgen. Of stuur een e-mail en wij nemen contact met u op. Of bel met Roel Nass.

Blog

Voor actualiteiten op het gebied van het pensioen van de DGA onderhoudt LNBB een blog.

Nieuwsbrief

LNBB actuarissen + pensioenconsultants geeft periodiek een elektronische nieuwsbrief uit. Via onderstaande link kunt u zich hiervoor inschrijven.


Aanmelden