HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT

Privacyverklaring

Bij het bezoeken van deze website worden mogelijk persoonlijke gegevens van u verwerkt en opgeslagen. LNBB (waarmee wij LNBB actuarissen + pensioenconsultants en LNBB pensioenverzekeringen bedoelen) respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verwerking van uw gegevens
De persoonsgegevens die wij mogelijk via deze website van u ontvangen, worden door ons verwerkt ten behoeve van:
  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht of overhandigd aan derden die niet gerelateerd zijn aan de dienstverlening van LNBB.

Wij hebben melding gemaakt van de verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze melding is geregistreerd onder meldingsnummer 1647801. U kunt het meldingsregister raadplegen op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Het gebruik van websites van LNBB
LNBB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de websites van LNBB te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens LNBB van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij ge´nteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van pensioen en andere oudedags- en inkomensvoorzieningen. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan derden verstrekt wanneer deze nodig zijn om een gewenste voorziening te treffen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit per e-mail (info@lnbb.nl) of schriftelijk (LNBB, Postbus 2973, 3800 GK Amersfoort) aan ons kenbaar maken.

Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan bovengenoemd postadres. Om te voorkomen dat anderen uw identiteit misbruiken, adviseren wij u om uw BSN-nummer af te schermen. De rijksoverheid biedt u, met de gratis App 'KopieID' een betrouwbaar hulpmiddel bij het verstrekken van een kopie van uw identiteitsbewijs/paspoort/rijbewijs. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.