HOME VOOR WIE ADVIESDIENSTEN NIEUWS KLANTEN CONTACT

Algemene voorwaarden - dienstenwijzer

Op overeenkomsten met LNBB actuarissen + pensioenconsultants  zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op deze website. De Algemene Voorwaarden van LNBB pensioenverzekeringen vindt u hier.

 

Our General Terms and conditions.

 

LNBB actuarissen + pensioenconsultants en LNBB pensioenverzekeringen beschikken over een volledige vergunning voor het leveren van advies- en bemiddelingsdiensten op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. De organisaties staan onder de collectieve vergunning met nummer 12016271 in het register van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). LNBB actuarissen + pensioenconsultants is een handelsnaam van LNBB pensioenconsultancy b.v.

 

Pensioen wordt als complexe materie beschouwd. En dat is het in zekere zin ook. Het heeft raakvlakken met  fiscale, actuariele, juridische, verzekeringstechnische en bancaire aspecten. En vaak worden deze aspecten tegelijkertijd geraakt. Ook kan de doorlooptijd enorm varieren afhankelijk van de aard en complexiteit van de probleemstelling. Vandaar dat wij voor deze complexe adviestrajecten voorafgaand aan een advies, en zeker bij nieuwe klanten, een offerte uitbrengen. Ook werken we met vaste tarieven voor veel voorkomende adviezen en diensten.

 

Wilt u slechts in globale zin kennismaken met onze dienstverlening voor zover het ondersteuning betreft bij het adviseren en/of bemiddelen in een complex financieel product? Dan kunt u dit lezen in onderstaande dienstverleningsovereenkomsten. Deze dienstverleningsovereenkomsten (DVD's)zijn voorgeschreven op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Tegelijkertijd is de advisering en/of bemiddeling in een financieel product in veel gevallen slechts een onderdeel van de totale dienstverlening.We vertellen u graag hoe wij onze dienstverlening vormgegeven.

 

DVD pensioenvraag LNBB actuarissen + pensioenconsultants

DVD pensioenvraag LNBB pensioenverzekeringen

 

DVD vermogensopbouw LNBB actuarissen + pensioenconsultants

DVD vermogensopbouw LNBB pensioenverzekeringen

 

DVD risico's afdekken LNBB actuarissen + pensioenconsultants

DVD risico's afdekken LNBB pensioenverzekeringen

 

LNBB beschikt over een klachtenregeling en incidentenregeling. LNBB is aangesloten bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij het FinanciŽle Klachteninstituut KIFID.